ติดต่อ
บริษัท ออโตเมติก ล็อคเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
9 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 26, แขวงช่องนนทรี, เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :  087 000 1007, 081 400 4059, 090 757 5751, 090 757 5750
โทรสาร : 02-6811771
อีเมลล์ : info@thailandlocker.com
benzthailandlocker