ติดต่อ
บริษัท ออโตเมติก ล็อคเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
9 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 26, แขวงช่องนนทรี, เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :  087 000 1007,  090 757 5751 , 02 6811811
โทรสาร : 02-6811771
อีเมลล์ : info@thailandlocker.com
benzthailandlocker