ผลิตภัณฑ์
ตู้ใส่จดหมาย

ขนาดตู้ :
กว้าง 120 x สูง 176 ลึก 40 ซม.

ขนาดช่องจดหมาย (มีบานประตู)
กว้าง 24 x สูง 18 ลึก 39 ซม.

ขนาด 3 ช่องล่าง (ไม่มีบานประตู)
กว้าง 40 x สูง 40 ลึก 39 ซม.

หมาะสำหรับ :
- โรงงาน
- โรงแรม
- สระว่ายน้ำ
- ร้านอาหาร
- สำนักงาน